Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ενημέρωση για μαζική ενημέρωση του email σε όλους τους λογαριασμούς φοιτητών στην πλατφόρμα eclass.uniwa.gr
- Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 -

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε μαζική ενημέρωση του email σε όλους τους λογαριασμών φοιτητών. Το email της μορφής username@teiath.gr αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο username@uniwa.gr